Pediatrics


Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023; 27 (2): 659-672
DOI: 10.26355/eurrev_202301_31068

Child abuse experience, training, knowledge, and attitude of healthcare professionals in sixty hospitals in Greece

K. Panagopoulou, D. Gkentzi, S. Fouzas, M. Mentis, E. Kostopoulou, P. Plotas, V. Papaevangelou, A. Soldatou, A. Karatza, A. Bertzouanis, I. Spyridakis, D. Sfoungaris, N. Zavras, C. Salakos, E. Blevrakis, G. Sakellaris, K. Kambouri, V. Giapros, S. Roupakias, E. Jelastopulu, Z. Chantzi, V. Panagiotopoulos, A. Varvarigou, G. Dimitriou, X. Sinopidis
Free PDF Download